پرداخت آنلاين با همکاریفرم سفارش و پرداخت آنلاین نسخه‌های چاپ شده ماهنامه سلام دنیا


قیمت نسخه‌های چاپ دیجیتال ماهنامه سلام دنیا همراه با پست سفارشی رایگان به سراسر ایران (چاپ شده بر روی برگه‌های فتوگلاسه با صحافی سیمی فانتزی):
شماره 0: 25.000 تومان
از شماره 1 به بعد: 35.000 تومان